नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बिधुतिय गुनासो कक्षमा स्वागत छ । Welcome to the E-Grievance Room of Nepalgunj Sub Metropolitan City

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बिधुतिय गुनासो कक्षमा स्वागत छ । Welcome to the E-Grievance Room of Nepalgunj Sub Metropolitan City.