नगरपालिका समक्ष केही गुनासो छ ? आप्नो गुनासो पेश गर्नुहोस् ( Submit your grievance)गुनासोसंग सम्बन्धित फाईल (कागजात) समावेश (Attach file related to grievance)


गुनासो पेश गर्ने प्रकृया

चन्द्रपुर नगरपालिकाको विधुतिय गुनासो कक्षमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नगरपालिका समक्ष गुनासो पेश गर्नका लागि २ प्रकृया छन् । दुईमध्ये कुनै एक प्रकृया प्रयोग गरी गुनासो पेश गर्न सकिने छ ।

१. एकाउन्ट रेजिष्टर गरेरः यो प्रकृया अन्तरगत सर्वप्रथम यो पेजको माथि अवस्थित रेजिष्टर लिंकमा क्लिक गरी आफ्नो एकाउन्ट बनाउँनुहोस् र प्रयोगकर्ता नाम / पासवर्ड सहित लग-ईन गरी गुनासो पेश गर्न सक्नु हुने छ । यो प्रकृया प्रयोग गर्दा जुनसुकै समयमा पनि लग-ईन गरेर आफ्नो गुनासो सम्बोधनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुने छ ।

२. एकाउन्ट रेजिष्टर नगरीः यो प्रकृया अन्तरगत एकाउन्ट रेजिष्टर नगरी सिधै गुनासो फारम भरेर गुनासो पेश गर्न सकिने छ । गुनासो पेश गरे पश्चात यहाँलाई गुनासो Track गर्नका लागि नयाँ प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड दिईन्छ । सो प्रयोग गरेर आफ्नो गुनासो सम्बोधनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुने छ । आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड भने सुरक्षित राख्न अनुरोध गर्दछौं ।

PROCESS TO SUBMIT GRIEVANCE

Welcome to the E-Grievance Room of Chandrapur Municipality, Rautahat.

Grievances can be posted using one of the following two methods:


1. Register an account: Using this method, you need to click on register link at the top of this page and create a new account. You can then login using your username and password to submit the grievance. You can login anytime you want to know about the status of your grievance.

2. Without registering an account: Using this method, you do not need to register, you can just use the adjoining grievance form to submit your grievance. After submitting the grievance, the system provides you a username and password to track your grievance. You can know about the status of your grievance anytime you want using the same username and password. However, please make sure you keep the username and password in a safe place.